Dodávky PHM

Dodáváme pohonné hmoty pomocí cisternových vozidel přímo do stavebních mechanizmů a strojů používaných zejména při výstavbě dálnic a silnic v oblasti Moravskoslezského kraje.

Dodávky PHM probíhají na základě uzavřené smlouvy mezi DRACAR OLOMOUC, s. r. o., a jednotlivými odběrateli. Fakturace za dodávky je prováděna na základě dodacích listů jedenkrát týdně.

Cena PHM je stanovována také jedenkrát týdně a to na základě oficiálních cen společnosti ČEPRO, a. s.

© DRACAR Olomouc, s. r. o., 2007